Mini

Om afdelingen

Aldersgruppe: 
2. - 3. klasse
Mødedag/tid: 
Onsdag kl. 17:00- 19:00
Ledere: 
Rene M. Madsen 31 50 03 98
Anja Berner
Claus Riber
Lykke Kruse
forsideblok_drage_fotograf_bo_slot_petersen

Minier

Mini-grenen har en varighed på 2 år, og spejderne er piger og drenge, der går i 2. og 3. klasse.

 

I minigrenen er patruljen fortsat en tryghedsramme. Den bedste patruljestørrelse er 4 – 6 børn, og det er vigtigt med en tæt voksenkontakt for at støtte og opmuntre børnene bedst muligt. Flere opgaver overlades til patruljen, der arbejder selvstændig med opgaven, men hvor lederne hele tiden følger, hvordan arbejdet går. Lederne skal definere rammerne og målet for arbejdet, men minispejderne kan godt begynde at vælge den metode, de vil bruge for at nå målet og med hjælp begynde at fordele opgaverne imellem sig. Opgaver for PL (patruljeleder) kan være at samle patruljen, at hente materialer til aktiviteten, modtage information til patruljen inden opgave osv.

 

I patruljerne er følgende punkter vigtige:

- Omsorg – patruljemedlemmerne tager vare på hinanden

- Samarbejde - alle tager del i opgaveløsningen

- Respekt - alle respekterer hinanden

- Selvaktiverende - patruljen selv tager initiativ

 

Arbejdsstof

I minigrenen er vi begyndt at arbejde med det nye arbejdsstof, som er udarbejdet i DDS. Materialet består af to ting: færdigheder og forløb. Færdigheder er de spejderfærdigheder, som man skal lære som spejder, eksempelvis kniv og sav. Forløb kan være ”Pioner” og ”Klar dig selv”, hvor vi gennemgår et spændende forløb. Forløbene findes alle i tre niveauer: basis, udvidet og ekspert, hvor minigrenen som oftest gennemgår basis-forløbene, og de efterfølgende grene bygger ovenpå.

Færdighederne gennemgår vi over to møder, hvor man skal deltage minimum på det ene møde for at få mærket. Forløbene er fire gange, hvor vi på de første to møder lærer nogle forskellige ting. 3. gang laver vi et større projekt, og 4. gang bruger vi enten til at færdiggøre projektet eller til repetition af de færdigheder, som minierne har lært. Man skal have deltaget i tre ud af de fire møder for at få mærket.