Spild

Spild

Hvad er Spild?

Spild er en forkortelse for Spildopmagerne, som er et samarbejde fra april 1966, om et loppemarked og en genbrugsvirksomhed, mellem Kalundborg Y’s Mens Club, Kalundborg Y’s Menette Club, Kalundborg Kommune og de uniformerede ungdomskorps. Vores spejdergruppe er en af de uniformerede ungdomskorps, der hjælper med at samle effekter ind til loppemarkedet.

Datoer for Spildkørsel 2018:  6. oktober, 3. november og 1. december

Datoer for Spildkørsel 2019: 5. januar, 2. februar, 2. marts, 6. april, 4, maj, 1. juni, 8. september, 5. oktober, 7. november og 7. december

Ekstrakørsler 2018: lørdag+søndag: 22.-23.. september, 29.-30. september og 17.-18. november

Ekstrakørsler 2019: 9.-10. februar, 16.-17. marts, 11. - 12. maj, 22.-23. juni, 10.-11. august og 31. august-1. september

Hvad bidrager Esbern Snare Gruppe med til Spild?

Vi kører på de 10 indsamlingslørdage på vores ruter i Kalundborg. Tropsgrenen står for indsamlingen, hvilket betyder at det er spejdere i tropsgrenen og forældre, der kører rundt og samler effekter ind og transporterer dem tilbage til Spildpladsen på Langagervej. Typisk tager kørslen 1½ til 4 timer. På pladsen venter juniorspejderne samt en voksen koordinator og hjælper til med at tømme bilerne og bære effekterne til rette steder på pladsen. Bestyrelsen har i samarbejde med trops- og juniorlederne ansvaret for, at der stiller spejdere og forældre op til indsamlingerne.

Derudover hjælper tropsspejderne, tropsforældrene og klanspejderne med afhentning(lørdag + søndag) af effekter på Genbrugspladsen. 

Link til Spildopmagernes hjemmeside:

http://spildopmagerne.com/